29/3: Nu har Kommunranking 2010 dragit igång!

Gröna Bilister har i flera år granskat Sveriges kommuner ur ett miljöbilsperspektiv. Nu gör vi ett svep över hela landet. Alla kommuner har fått en enkät med detaljerade frågor om hur långt deras arbete för en miljöanpassad bilism har kommit.

Kommunerna är nyckelaktörer i omställningen till en miljöanpassad bilism. De kan medverka till lokal produktion av förnybara bränslen, de kan skapa underlag för biogasmackar genom att själva köpa gasbilar, och de kan öppna upp marknaden för elbilar genom att införskaffa sådana. De kan också se till att entreprenörer använder fordon med låg klimat- och miljö­på­verkan genom att ställa tuffa upphandlingskrav.

– Det är dags att summera ett decennium där kommunerna bidragit väsentligt till miljöbilsboomen och till att öka tillgången på förnybara bränslen, säger Per Östborn, ansvarig för Gröna Bilisters kommungranskningar. Det är också dags att ta avstamp inför nästa decennium. Mycket återstår att göra.

– Genom Kommunranking 2010 får vi värdefull, dagsfärsk kunskap om det miljöarbete som sker på lokal nivå, fortsätter Per. Vi samlar in goda exempel och ger kommunerna chansen att lära sig av varandra. Förhoppningsvis sporras kommuner som hamnar lite längre ner i rankingen att klättra lika högt som sina grannkommuner i nästa års ranking.

Poängsättningen i Kommunranking 2010 är så utformad att både små och stora kommuner har chans till höga betyg. Lilla Upplands Väsby har till exempel bara åtta kommuner före sig bland de kommuner vi hittills granskat. Men exakt rättvisa går inte att uppnå. Därför kommer vi att ge en utmärkelse både till miljöbilsbästa kommun 2010, och till miljöbilsbästa småkommun 2010.
Kommunerna har april månad på sig för att besvara enkäten. I juni kommer resultaten att presenteras.

Läs mer om Kommunranking 2010 på Gröna Bilisters hemsida, www.gronabilister.se/kommunranking-2010

Foto på Per Östborn (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronabilister.se/press

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......