26/3: Högsby kommuns planer byte till miljöbilar

Högsby kommun har nu antagit sin klimatstrategi, som bl.a. slår fast att alla bilar kommunen köper, leasar och hyr ska vara miljöbilar. Gröna Bilister är positiva.

Högsby kommun vill byta alla sina bilar till miljöbilar. Gröna Bilister är positiva till kommunens inriktning.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det utmärkt att Högsby nu byter till enbart miljöbilar. Det kommer också att långsiktigt minska kommunens fordonskostnader, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar Högsby kommun att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Högsby har ännu inte granskats, men en omställning till enbart miljöbilar ger fina betyg.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se 
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......