25/3: Äntligen hållbarhetskriterier för biobränslen – men när är det dags för bensin & diesel?

Regeringen har idag lagt förslag på hållbarhetskriterier för biobränslen. Utmärkt, anser Gröna Bilister men uppmanar regeringen att också sätta stopp för fossila bränslen gjorda av tjärsand, från diktaturer eller med oklart ursprung.

Regeringen föreslår en ny lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som genomför EU-direktivets bestämmelser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Gröna Bilister är i grunden positiva till förslaget.
– Det finns biobränslen som inte ger någon klimatnytta jämfört med bensin eller diesel, och som har allvarlig lokal miljöpåverkan. Men med EU:s hållbarhetskriterier och den svenska lagstiftningen så stoppas de vid gränsen. Det är tryggt för konsumenten, bra för miljön och stoppar förhoppningsvis skitsnacket om biobränslena, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

För att biodrivmedel ska godkännas måste de minska klimatpåverkan med minst 35 procent jämfört med bensin och diesel, vilket successivt skärps till 50 och 60 procent. Dessutom får grödan inte odlas på biologiskt särskilt värdefull mark, med konkreta definitioner därav.

– Vi hade velat ha ett tuffare klimatmål direkt, vilket utestängt en del europeisk spannmålsetanol och asiatisk soja- och palmoljediesel. Dessutom hade vi velat ha krav på rimliga arbetsförhållanden, vilket vi istället får ställa på importörer och bensinbolag. Men lagen ger ett bra golv, där vi som konsumenter successivt kan begära mer.

Gröna Bilister är dock kritiska till att varken EU eller regeringen föreslår något alls gällande de fossila drivmedlen. I USA har det amerikanska naturvårdsverket nyligen infört, efter en kalifornisk modell, en beräkning där alla bränslen, fossila som förnybara, ges ett handikapp om miljöpåverkan är alltför stor vid produktionen. Bevisbördan läggs på bränslebolagen.

– Det är inte rimligt att bensin och diesel gynnas genom att inte få några hållbarhetskrav alls. Vi vill se ett absolut stopp för fossila drivmedel med högre klimat- och miljöpåverkan än dagens, såsom olja från tjärsand eller från Arktis, vi vill kunna tanka garanterat diktaturfritt och kunna veta varifrån bränslet kommer.

Regeringens proposition finns på http://www.regeringen.se/sb/d/12167/a/142454

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......