24/3: Falkenbergs kommun: Påskynda bytet till miljöbilar!

Falkenbergs kommun har bara 24 % miljöbilar, långt under rikssnittet. Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda utbytet till miljöbilar.

Enligt SKL:s undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet” är andelen miljöbilar i kommunens förvaltningar bara 24 procent. Det är långt under rikssnittet, och bl.a. Knivsta och Tanums kommuner har enbart miljöbilar. Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda omställningen.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det svagt och dåligt av Falkenberg att ha en så låg andel miljöbilar, särskilt som det också långsiktigt innebär minskade kostnader för kommunen, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att slå fast att man framgent enbart
godkänner miljöbilar och prioriterar bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Falkenberg har ännu inte granskats, men en omställning enligt servicenämndens förslag skulle ge kommunen fina betyg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......