23/3: Botkyrka skaffar gasbilar & planerar gasmack – Gröna Bilister gratulerar och ger fem försl

Nu har Botkyrka fått sin första gasbil, på Transportcentralen i Tumba. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun och uppmanar till skyndsam utbyggnad av biogaskapaciteten.

Botkyrkas Transportcentral sköter kommunens skolskjutsar, matleveranser, handikapp- och budbilstransporter samt kör kommunens internpost. Kommunen ansvarar för transport av cirka 600 personer dagligen. Transportcentralhar nu fått sin första biogasdrivna färdtjänstbuss, i linje med kommunens klimatstrategi som slår fast att man ska bli fossilbränslefri senast 2015.

– Botkyrkas ambitiösa mål imponerar och inspirerar, och det är rätt tänkt att prioritera biogas eftersom det är det miljö- och klimatbästa bränslet på marknaden. Omställningen kommer kommuninvånarna till gagn genom bättre luftkvalitet, och gagnar omvärlden i form av minskad klimatpåverkan, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist. 

I dagsläget måste Botkyrkas gasbilar tankas i Årsta, men i slutet av året eller början av 2011 ska en biogasmack etableras i kommunen, med gas från Himmerfjärdsverket. Gröna Bilister välkomnar gasmacken och ger fem förslag till hur Botkyrka kan påskynda omställningen till biogas.

Gröna Bilister föreslår Botkyrka kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  • Publik gasmack med fullservice. Botkyrkas kommande gasmack bör vara öppen för allmänheten, samma tider och med samma service som en bensinmack. Det bör t.ex. gå att tvätta vindrutan, fylla på luft i däcken och betala med kreditkort.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad, liksom Stockholms läns landstings färdtjänst.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister konstaterar också att Botkyrkas biogasutveckling hänger intimt samman med Stockholms, där flera förbättringar är utlovade.

– Stockholm blev tagna på sängen av den rekordsnabba ökningen av efterfrågan på biogas, vilket skapar köer på gasmacken och frustration hos gasbilisten. Botkyrka får räkna med att deras kommande mack också kommer att användas av gasbilister från andra delar av länet och bör dimensionera den därefter, säger Cecilia Carlqvist

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......