22/3: Klockrent, Håbo – godkänner bara miljöbilar, öppnar bilpool för allmänheten oc

Håbo kommun ska framgent enbart köpa och leasa miljöbilar, resorna med egen bil i tjänsten ska minimeras och ersättas med en extern bilpool där bilarna hyrs ut till allmänheten kvällar och helger, bilresor ska minimeras till förmån för kollektivtrafik, cykel och videkonferenser och den personal som kör mycket ska utbildas i sparsam körning – allt enligt förslaget till resepolicy som kommunfullmäktige väntas anta den 19 april. ”Klockrent”, säger Gröna Bilister om förslaget.

– Kommuner bör ställa om den egna fordonsparken till miljöbilar, minska på antalet körda mil, få ut sin personal ur deras egna bilar och lära ut sparsam körning. Dessutom är det bra om man får mer pengar över till annat, t.ex. genom att man delar bilar med allmänheten. Allt detta tar Håbo tag i med det nya förslaget till resepolicy. Det är klockrent!, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Håbo kommunen äger och leasar 30 personbilar och 17 lätta lastbilar, varav 8 miljöbilar. Kommunens kostnader för resor i tjänst med bil var 2008 3 264 tkr, varav en hög andel för resor med egen bil. Kommunen har tre bilar i en intern bilpool. Med omedelbar verkan ska alla nya bilar vara miljöbilar, med långtgående säkerhetskrav och kompletterande miljökrav på däck och motorvärmare. Bilpoolen skötas av en extern aktör som kvällar och helger kan hyra ut bilarna till allmänheten. Dessutom ska de som kör mer än 500 mil eller 100 dagar om året utbildas i sparsam körning under 2010 och sedan kontinuerligt.

– Håbo gör alldeles rätt. Deras satsning kommer att ge minskad global klimatpåverkan, bättre miljö och renare luft lokalt och mer pengar över i kommunkassan. Det enda vi skulle vilja lägga till är en tydlig prioritering av bilar som kan gå på förnybara drivmedel bland miljöbilarna, och rutiner för att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Håbo har ännu inte granskats, men kan räkna med höga poäng i organisationens kommande kommungranskning.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......