17/3: Visionslöst om biogas, Energimyndigheten!

Energimyndigheten presenterade under tisdagen en delrapport för en långsiktig biogasstrategi för Sverige. Ännu en delrapport - många avsnitt saknas fortfarande - men de slutsatser utredaren trots detta kommit fram till är alarmerande.

Delrapportens slutsats är bland annat att Sverige inte skall sätta några nationella mål för biogasutvecklingen, inte satsa pengar på att bygga ut infrastruktur för biogas och minska stödet för tankstationer.

- När man läser rapporten är det som om utredaren har valt bort att vi har ett klimatproblem och inte inser att det krävs satsningar på bred front för att klara målen inom transportsektorn, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

- Genom en stelbent och statisk ekonomisk analys förlorar vi både tid och engagemang. Skrota utredningen, och ta fram en strategisk biodrivmedelplan för Sverige som utmanar och ger tydliga signaler att vi tar klimatfrågan på allvar.

Marknadens aktörer som Eon Biogas och Fordonsgas Sverige har på marknadens villkor satt radikala mål, och regioner som Västra Götaland och Skåne har både ambitiösa och framgångsrika biogasstrategier sedan länge. Internationellt är svensk biogasteknik välkänd.

Regeringens uppdrag till utredaren var snävt. De åtgärder som föreslås "får inte påverka statens utgifter". Delrapporten lägger därmed stor vikt vid en samhällsekonomisk värdering av biogasen, och utredaren är skeptiskt till lönsamheten.

När det gäller fossila drivmedel, och deras miljöpåverkan anser utredaren att de fossila bränslena redan betalar hela sin miljöskuld genom de skatter som ligger på bränslet idag. Det är utredaren ganska ensam om att tycka.

– Regeringen verkar förbereda för en konkurs för det långsiktiga miljöarbete som bedrivits i Sverige under de senaste 20 åren, kommenterar Jakob Lagercrantz. Biogasstrategin bygger på antaganden som skulle slå undan benen på vilken miljösatsning som helst. Igår var det biogasens tur.

För ytterligare information kontakta

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808.

Jakob är på Energitinget, Älvsjömässan, under dagen.

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Hemsida: www.gronabilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......