16/3: Gröna Bilister: Tanka rätt, Hudiksvall!

Hudiksvalls etanolbilar körs till stor del på bensin, med utebliven miljönytta. Gröna Bilister kräver bättring av kommunen.

Hudiksvalls kommunförvaltningars etanolbilar tankas med bensin. Det visar kommunens granskning av Omsorgen och socialförvaltningen samt Lärande och kulturförvaltningen, som sammanlagt har drygt hundra personbilar, varav drygt hälften är tänkta att framföras på etanol E85. Granskningen visar att kostnaden för förvaltningarnas bränsle i januari och februari var nästan 100 000 kronor varav bara 18 000 för E85. Därmed står det klart att etanolbilarna huvudsakligen framförts på bensin.

– Kommunen ska ha en eloge för att de faktiskt kollat upp hur fordonen tankas, men att etanolbilarna huvudsakligen går på bensin är pinsamt och oförsvarligt. Örnsköldsvik och många andra kommuner har sedan länge system som säkerställer att bilarna tankas rätt. Hudiksvall bör skyndsamt ta efter eftersom varje bensinmil är en förlust för miljön, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med drygt 50 procent, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med nästan två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring – men det förutsätter att man inte tankar bensin.

Hudiksvalls kommuns interna bilpool består av etanolbilar som närmast konsekvent tankas rätt, vilket visar att det går och att kommunen brustit i att informera sina förvaltningar.

– En snabbutbildning för alla som kör kommunens bilar, klistermärken på instrumentbrädan och tanklocket och helst ett tankkort som är låst till etanol. Så enkelt kan kommunen få stopp på feltankningarna, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår sen tidigare att enbart de som huvudsakligen tankar sina etanol- och gasbilar med avsett bränsle ska få miljöbilsförmåner. Sådana lokala föreskrifter finns redan i bl.a. Göteborg, Karlstad och Östersund. I nuläget skulle Hudiksvall inte klara en sådan avgränsning.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......