9/3: Gröna Bilister: Satsa på biogas, Öland!

I dag den 9 mars presenterar Borgholm Energi och Mörbylånga kommun sin utredning om möjligheterna att framställa biogas på Öland. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar kommunerna att förverkliga planerna och bädda för biogasboom, med fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Borgholms Energi och Mörbylånga kommun har utrett planerar ett biogasnät på Öland, med gas från cirka 30 lantbrukare. Gasen ska uppgraderas till fordonsgas och kan ersätta uppemot 20 procent av den bensin som används på Öland. Biogassatsningen beräknas kosta omkring 150 miljoner kronor, vilket Gröna Bilister ser som en rimlig satsning på bättre hälsa och miljö och minskad klimatpåverkan.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi kommunerna att skyndsamt förverkliga biogasplanerna, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket . Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Ölands biogassatsning.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Ölands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att Ölandskommunerna slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:
  1. 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Öland bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot 100 kommunalt leasade och ägda.
  2. Två mackar. Två gasmackar på Öland bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  3. Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunerna köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  4. Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Öland bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  5. Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunerna bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.
Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Ölands biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......