25/2: Skärpning Sundsvall – byt till miljöbilar!

Endast 13 procent av Sundsvall kommuns är miljöklassade, varav två etanoldrivna, resten bensin- och dieselbilar. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skärpa sig och höja takten i arbetet för hållbar bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det ledsamt och svagt att Sundsvall har så få miljöbilar, särskilt som kommunledningen utlovat att hälften av fordonsparken skulle vara utbytt till 2010, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist, som också konstaterar att vissa kommuner redan bytt ut hela sin fordonspark till miljöbilar.

Kommunledningens programförklaring för 2007-2010 slog fast att man skulle halvera utsläppen av koldioxid från kommunens fordon och att hälften av dessa fordon skulle drivas på förnyelsebara bränslen. Så har alltså inte alls skett.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga sina löften om omställning till hållbar bilism. Organisationen slår också fast att det i bytet till miljöbilar inte finns någon anledning att välja bensin- och dieselbilar, utan kommunen bör ge prioritet för bilar som går på biogas, förnybar el eller etanol. Alla fordon bör ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Vid organisationens senaste granskning av Sundsvall fick kommunen kritik bl.a. för att miljöbilsandelen fortsatt var låg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......