15/2: Gröna Bilister: Utöka biogassatsningen, Falkenberg!

Ett trettiotal bönder i Falkenberg planerar att tillverka biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister är starkt positiva till projektet och presenterar kommunen fyra förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till en biogassatsning i Falkenberg, och uppmanar kommunen att stötta böndernas initiativ. Sedan tidigare produceras biogas i Gödastorp i Falkenberg, motsvarande behovet för ungefär 3000 bilar.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

I dagsläget finns det två gasmackar i Falkenberg, på Blackebergsvägen och Årstadsvägen. Gröna Bilister bedömer att hälften av Falkenbergs nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.
Gröna Bilister föreslår Falkenberg fyra konkreta punkter för en påskyndad lokal biogasomställning:
  • Stöd bönderna. För att klara den väntade biogasboomen måste vi ha mer biogas att tanka, och böndernas initiativ bör stödjas med teknisk expertis och projektstöd.
  • 500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Falkenberg bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 50 i kommunal ägo.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Falkenberg bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En utökad biogassatsning i Falkenbergs ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......