12/2: Gröna Bilister: Etablera gasmack i väntan på anläggningen, Karlskoga!

2013 beräknar Karlskoga Biofuels att producera biogas för fordonsdrift i Karlskoga. Gröna Bilister är positiva till satsningen och uppmanar kommunen att ordna en gasmack redan nu.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Karlskoga Biofuels planer på en biogasanläggning i hundramiljonerkronorsklassen, särskilt som gasen ska göras av lokala restprodukter.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre hälsa. Dessutom blir regionen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist.
Gröna Bilister uppmanar Karlskoga kommun att etablera ett tankställe för biogas så snart som möjligt, som till en början kan få biogas från annat håll men från 2013 kan försörjas med lokalt producerad gas.

– Vi upplever en fantastisk biogasboom i landet nu, och det vore synd om Karlskoga skulle stå utanför i tre år till. Kommunen bör sätta upp en gasmack som till en början kan sälja hittransporterad biogas, säger Cecilia Carlqvist.

Biogas går utmärkt att transportera med lastbil, även om miljönyttan minskar och ekonomin försämras ju längre transporterna är. Östersund planerar exempelvis att använda gas från Sundsvall medan Stockholm får en del av sin gas från Linköping och längre fram från Katrineholm.
Gröna Bilister ger kommunen fem förslag för utvidgad biogassatsning:

  • Etablera en gasmack nu. Ge kommunmedborgarna chansen att byta till biogas redan i år, inte först 2013.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar. Kravet kan ställas så fort en gasmack finns på plats.
     
  • Påskynda omställningen av den egna fordonsparken. Kommunen bör besluta att alla bilar som köps in från och med nu ska vara gasbilar om det finns sådana alternativ att välja. Då finns det en efterfrågan på gas från mackens första dag, även om det innebär att gasbilarna till en början får gå på bensin. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den har en merkostnad på ungefär 30 000 kronor vid inköpstillfället. Karlskoga bör göra som bl.a. Helsingborg och Landskrona och ge en gasbilscheck på 10 000 kronor till de som köper ny eller begagnad gasbil.
  • Informera mera. Många bilister har fortsatt för sig att det är krångligt att köra på gas, vilket visar på ett informationsbehov som kommunen bör svara upp mot, gärna i samverkan med Gröna Bilister.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning för fordonsdrift i Karlskoga ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......