11/2: Tuffare miljögranskning att vänta för landets kommuner

I år möter landets kommuner tuffare krav i Gröna Bilisters granskningar av kommunernas arbete för en miljövänligare bilism. Granskningarna kommer tydligare fokusera på hur kommunerna uppmuntrar bilister att köra snålt, förnybart och inte i onödan.

– Efter att vi startade med våra kommungranskningar för sex år sedan har kommunerna tagit stora kliv framåt. Men om miljöpåverkan från bilismen ska minska behöver ribban höjas. Viktigast är att kommunerna uppmuntrar bilister att köra snålt och förnybart, och att ibland inte alls, säger Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister.

Gröna Bilister menar att kommunernas engagemang är avgörande för att miljöpåverkan från bilismen ska minska så kraftigt som behövs. Kommunerna blir granskade utifrån bland annat om de aktivt verkar för lokal produktion av förnyelsebara bränslen, om deras resepolicy prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför resor med bil, och om de ställer miljökrav i sina upphandlingar av olika tjänster.

– För att vara krass, om inte kommunerna är aktiva i att främja miljövänligare bilism kommer inte heller andra aktörer att engagera sig. Tuffa miljökrav i upphandlingar, att få anställda att köra snålt och förnybart och att främja distansarbete när så är möjligt är några sätt för kommuner att göra en insats, säger Cecilia Carlqvist.

Under 2009 fick Göteborg som första kommun i landet högsta betyg av Gröna Bilister, 10 stjärnor av tio möjliga. Med de nya, tuffare kraven skulle betyget ha sjunkit ett par pinnhål, vilket visar att mer kan göras även i de bästa kommunerna.

Läs mer om Gröna Bilisters kommungranskningar på www.gronabilister.se under rubriken ”Våra projekt”.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
Mail: cecilia.carlqvist@gronabilister.se 

Per Östborn, kommungranskare, Gröna Bilister
Tfn: 073-819 61 54
Mail: per.ostborn@gronabilister.se
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......