13/4: Borg målar en ljus vision för Sverige, men släcker ljuset för miljöbilarna

I vårpropositionen utmålar Finansminister Anders Borg en ljus vision för Sverige, men propositionen saknar helt en vilja att stötta fortsatt miljöutveckling av fordonsparken. Detta trots att regeringen i propositionen anger att klimatfrågan är "en av vår tids största utmaningar".

- Miljön tar stryk i vårpropositionen, på alla punkter drar Finansministern bort stöden för miljöfordon, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Det finns många förlorare idag, inte minst svenskt näringsliv som legat i spetsen för miljöfordonsutvecklingen till den svenska miljöpolitiken.

Vårpropositionen har få nyheter, men en gäller det sänkta förmånsvärdet för miljöbilar. Regeringen beslutar att avsluta stödet till etanolbilarna, men behåller för el, hybrid och gasbilar. Det sänkta förmånsvärdet gäller dock bara i två år till, trots att företagens bilinköp gör med leasingperioder på tre år.

- Inte ens här förstår alliansregeringen marknadens villkor, kommentarer Lagercrantz. Nu försvinner det sänkta förmånsvärdet mitt under leasingperioden för bilar som köps redan i år. Det ger inga tydliga signaler till marknaden. Regeringen stoppar huvudet i sanden och förlorar initiativet.

Det stigande bränslepriset visar hur oerhört känsligt transportsystemet är i sitt oljeberoende. Att stänga dörren för alternativa bränslen är att beröva våra barn möjligheten att köra bil.

Gröna Bilister har skrivit ett detaljerat förslag till regeringen, utformat så att det är neutralt för statskassan, och som gynnar bränslen och bilar efter deras miljöprestanda.. Huvudpunkterna i detta förslag är:

- Registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

- Skärpt miljöbilsdefinition: 100 g CO2/km

- Förlängd förmånsreduktion för etanol- och gasbilar

- Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

- Inför supermiljöbilspremien nu, som en del av bonus-malus

- Räkna in biodrivmedels klimatnytta i alla definitioner

- Ta bort skattekilen för låginblandning

Förslaget i sin helhet finns på följande länk: www.gronabilister.se/budget2011  

 

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz,
Gröna Bilister: 0708-173 808.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......