13/1: Gröna Bilister: Bra initiativ för hållbara transporter, Västernorrland!

Västernorrlands läns landsting har minskat sina tjänsteresor med bil och därmed dessa koldioxidutsläpp med 16 procent mellan 2008 och 2009, bl.a. genom bättre samordning av tjänsteresor och 300 procent ökning av antalet videokonferenser. Bilresorna ska minska med 25 procent till år 2010. Gröna Bilister är positiva, och uppmanar landstinget att gå med i Inte Bilen Under Milen-kampanjen.

- Landstingen är stora arbetsgivare och har mycket transporter. Därför är det viktigt att de påskyndar omställningen till hållbart resande, och Västernorrlands initiativ är ett bra steg i rätt riktning. Särskilt bra är att man också tar tag i den totala resandevolymen, som måste minska, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Landstinget minskar resandet bl.a. genom att systematiskt använda videokonferenser, som sparar tid, pengar och miljö.

– Vår erfarenhet visar att tillgång till teknisk utrustning inte räcker, man måste få en tydlig sporre för att verkligen använda sig av videokonferenserna. Landstinget bör hitta något sätt att dela vinsterna med de som medverkar, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister uppmanar också landstinget att gå med i kampanjen Inte Bilen Under Milen, som syftar till att minska de korta transporterna.

- Hälften av alla bilresor är under fem kilometer. Dessa resor har störst miljöopåverkan eftersom motorn är kall under hela resan och släpper ut orenade avgaser. Samtidigt är dessa resor ofta lätta att ersätta med gång, cykel eller kollektivtrafik, vilket också betyder bättre hälsa för de som låter bilen stå.

Gröna Bilister är förstås också positiva till landstingets beslut att minska användningen av fossila bränslen för transporter med 30 procent till år 2012, till stor del genom ett snabbt byte till miljöbilar. Bland miljöbilarna rekommenderar Gröna Bilister i första hand biogas, som har 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar, helt i linje med landstingets inriktning på bättre hälsa.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, men i nuläget är det begränsat med gasmackar i Västernorrland. Etanol E85 drygt halverar klimatpåverkan jämfört med bensin och diesel och är alltså klart bättre än de snåla bensin- och dieselbilar som också klassas som miljöbilar.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister
www.intebilenundermilen.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......