9/2: Gröna Bilister ställer sig bakom Centerpartiets förslag: Gör Jönköpings län till biogaslänet!

Centerpartiet vill göra Jönköpings län till ett biogaslän, med den största biogasproduktionen och gasbilsflottan. Gröna Bilister ställer sig bakom förslaget och presenterar fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Centerns riksdagsledamot Annie Johansson föreslår att Jönköpings län ska bli ett biogaslän. I dagsläget finns fem tankställen för fordonsgas i länet: Två i Jönköping, ett i Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Det finns tolv biogasanläggningar i länet som tillsammans producerar 28 GWh biogas, bara två procent av landets 1,4 TWh.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till förslaget att göra Jönköpings län till ett biogaslän.

 - Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir länet mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av länets nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en biogassatsning i länet:

  • 3000 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Jönköpings län bör kunna nå 3000 gasbilar till år 2012, varav uppemot 500 i kommunal ägo.
  • Två mackar per kommun. Dagens fem gasmackar i hela länet räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Två mackar per kommun bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster.
    När kommunerna köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Länets kommuner bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln

Därutöver uppmanar Gröna Bilister Centerpartiet att snarast förverkliga sitt förslag om ett stopp för försäljning av nya bilar som bara kan gå på bensin.

- Marknaden behöver långsiktiga spelregler, och vi behöver ställa om från bensin och diesel till klimatsmarta biobränslen och eldrift. Med Centerpartiets förslag kan vi få en strukturerad, lyckad övergång till framtidens bilism, säger Cecilia Carlqvist

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Jönköpings län utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......