4/2: Utmärkt biogassatsning, NSR-men ägarkommunerna bör konsekvent prioritera gasbilar!

Återvinningsföretaget NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, tillverkade i fjol 3,4 miljoner kubikmeter biogas till fordonsbränsle. Det är närmare 15 procent mer än 2008, då man producerade knappt 3 miljoner kubikmeter. Gröna Bilister berömmer NSR och uppmanar ägarkommunerna att prioritera gasbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till NSR:s biogasrekord.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Varje kubikmeter biogas ersätter 1,1 liter bensin, innebärande att NSR i fjol ersatte cirka 3,5 miljoner liter bensin. Klimatvinsten är därmed cirka 8000 ton koldioxid.

– Det är en stor klimatvinst som ägarkommunerna bidragit till. Vi förutsätter att de gemensamt ser till att biogasandelen fortsätter öka, och att 2009 års mål på fyra miljoner kubikmeter biogas uppnås och överträffas så snart som möjligt, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har tidigare berömt Helsingborg stads satsning på biogasbilar, men menar att åtskilliga av de övriga ägarekommunerna i NSR har mycket kvar att göra. Det gäller bl.a. Klippan, vars bristande engagemang för hållbar trafik tidigare kritiserats av organisationen.
Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En utökad biogasproduktion ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......