12/6: Gröna Bilister uppmanar Norrköping: Punktera inte miljöbilsparkeringen!

Norrköping inför från den 15:e juni en årlig kostnad på 200 kronor för miljöbilarnas gratisparkering. Gröna Bilister är kritiska, men bedömer att det viktigaste är att den framgångsrika parkeringsförmånen blir kvar.

Miljöbilar parkerar gratis i tre timmar i Norrköping, vilket lett till en kraftigt ökad andel miljöbilar i kommunen. Nu ska parkeringsförmånen avgiftsbeläggas med 200 kronor per år. Gröna Bilister är kritiska.

– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Det visar statistiken över miljöbilsförsäljningen och våra samtal med traktens bilhandlare, men den effekten punkteras om inträdesbiljetten till förmånen är så dyr att man inte tydligt ser vinsten, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Kommunen har utfärdat följande antal miljöbilstillstånd sedan det infördes den 1 mars 2005:

2005: 175 st. Tillstånden kostade 300 kr.

2006: 174 st. Tillstånden kostade 300 kr.

2007: 840 st. Tillstånden blev gratis 1/3. Nästan alla dessa 840 är utfärdade efter detta datum.

2008: 1066 st. Tillstånden är gratis

2009: 863 st t.o.m. 8 juni. Tillstånden är gratis.

Totalt antal utfärdade tillstånd är nu 3 118, med en mycket snabb ökning hittills under 2009. Gröna Bilister uppmanar politikerna i Norrköping att följa utvecklingen och vara beredda att återgå till helt gratis parkering om ökningen stannar av.

Gröna Bilister uppmanar också Norrköping att följa Göteborgs exempel och kräva att den som kör på förnybara drivmedel till minst 70 procent ska tanka rätt bränsle. Det ska vid anmodan kunna visas upp med exempelvis kvitton, kontoutdrag eller körjournal.

Gröna Bilister påpekar att miljöbilsförmåner som gratis parkering inte ska vara för evigt, utan är till för att påskynda omställningen till grönare bilism. När det blivit självklart att välja miljöbil, bör förmånerna successivt avvecklas. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund, Falun och Örnsköldsvik.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-17 38 08

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......