12/5: Kritiken hårdnar mot regeringens miljöfordonspolitik

Konkurrensverket förkastar regeringens förslag att dra undan stöd för etanolbilar. Gröna Bilister anser att regeringen nu måste reparera förtroendekrisen med näringslivet genom en teknikneutral och genomtänkt miljöfordonspolitik.

Regeringen föreslog i vårpropositionen att den nedsättning av förmånsvärde med 20% som tidigare gynnat företag med etanolbilar skall försvinna från årsskiftet. Fördelarna för el- och gasbilar blir kvar. Gröna Bilister med flera har hävdat att detta strider mot uppfattningen att det är minskad klimatpåverkan som skall belönas, inte vilken teknik som sitter på fordonet.

- Vi står inför så stora omställningar för att minska oljeberoendet, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Regeringen borde fortsätta belöna de renaste teknikerna, inte stirra sig blind på att bara belöna det nya.

Svensk bilindustri och dess leverantörer har under de senaste årens utveckling av miljöfordon byggt upp en spetskompetens kring etanolbilar. Svenska bränslebolag har satsat en dryg miljard på att etablera etanolpumpar. Regeringens agerande riskerar att dessa insatser är bortkastade.

Konkurrensverket går nu ut med ett mycket tydligt uttalande. Verkets generaldirektör Jan-Erik Ljusberg skriver i sitt yttrande:

Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivt perspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas.

Gröna Bilister är inne på samma linje.

- Skrota förslaget, gör i stället om det så att bilar med höga utsläpp får betala för de renaste bilarna. På detta sätt kan de över 3 miljoner bilar på de svenska vägarna bidra till att bilparken förnyas och utsläppen minskas, avslutar Lagercrantz.

Gröna Bilister har länge förordat en Bonus-Malus lösning av fransk modell, där fordon med höga emissioner betalar en avgift som kommer låg utsläpparna till godo.

 

Gröna Bilisters remissvar på regeringens förslag i vårpropositionen finns här.

Se konkurrensverkets yttrande i sin helhet på: http://www.kkv.se/beslut/11-0309.pdf

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, Ordförande i Gröna Bilister på telefon: 0708-173 808

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......