12/1: Gröna Bilister: Placera biogasen personbilsvänligt, Gävle!

Den 15:e juni ska Gävles biogasmack invigas, men ännu är det inte bestämt var den ska ligga. Skynda på, uppmanar Gröna Bilister och poängterar vikten av en mack som är lätt att hitta för bilister, med ett separat tankställe för bussar. Organisationen föreslår också kommunen fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

Naturvårdsverket har beviljat Gävle Energi drygt 1,5 miljoner kronor för att öppna en biogasmack i Gävle. Planen är att tankstället ska invigas den 15:e juni, men var gasmacken ska ligga är ännu inte klart. Två alternativ i anslutning till den nya bussdepå som planeras på Brynäs utreds, och något  avtal med fastighetsägarna finns ännu inte. Gröna Bilister poängterar värdet av att finna ett läge som passar privatbilister.


- Det är utmärkt att Gävle nu är så nära att få biogas för fordonsdrift, men vi är oroliga att gasbilisterna hamnar i kläm om fokus så starkt är på bussflottan. För att få en snabb omställning till gasbilar, behövs en gasmack i anslutning till stora bilströmmar, och macken bör erbjuda samma service och öppettider som en normal bensinmack. Dessutom är det viktigt att den inte långa stunder är upptagen för att bussar står där och långsamtankar, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.


Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Gävles biogassatsning.


Gröna Bilister bedömer att hälften av Gävles nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Gävle fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Gävle bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 100 i kommunal ägo.

Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar i Gävle bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar. En av mackarna kan vara för tunga fordon, med långsamtankning.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Gävle bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Gävles biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......