11/8: Gröna Bilister jublar: Landets 100:e gastankstation öppnar i Västerås 11 augusti

Idag den 11 augusti öppnar landets hundrade biogasmack, i Västerås. Gröna Bilister är starkt positiva och föreslår kommunen fem punkter för en lyckad gasetablering.

Västerås får nu sin andra tankstation genom Växtkraft, på Gjutjärnsgatan 14 i Bäckby. Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar.

– Den som tankar biogasen gör en mycket stor insats för klimatet, samtidigt som man kör billigare än om man tankar bensin. Därför är det väldigt glädjande att Sverige nu får sin hundrade gasmack. Att Västerås får en andra gasmack lägger också grunden för en snabb omställning av den lokala fordonsflottan, säger Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Västerås nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

– Alltför många kommuner har missat marknadsföring och anpassning till vanliga bilisters behov när de introducerat biogasen, säger Cecilia Carlqvist, som är positiv till att Västerås gasmackar tar emot vanliga kreditkort.

Gröna Bilister föreslår Västerås fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

· 500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om 500 gasmackar år 2012 och en miljon gasbilar år 2020. Västerås bör kunna nå 500 gasbilar till år 2010.

· Fem mackar. Två publika gasmackar är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Fem mackar i Västerås bör uppnås till år 2012, och energibolaget bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

· Max tio kronor litern. Gaspriset bör garanteras ligga under tio kronor per bensinliter, så att det är tydligt lönsamt att tanka biogas.

· 10 000 kronor gaspeng. Västerås kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en gasbilsmarknad.

· Gaspremie för taxi. Västerås bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor på biogas, kanske med en förhöjd milersättning som ett första steg.


Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Ford, Mercedes, Opel, Volkswagen och Volvo.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......