11/1: Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Växjö!

Hermibil AB i Växjö har fått drygt en miljon kronor från Naturvårdsverket för att etablera en biogasmack på Hammerdalsvägen. Också kommunen har fått stöd för att etablera en gasmack och söker samarbetspartners för detta. Gröna Bilister är starkt positiva till satsningen och ger kommunen fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Växjös biogassatsning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. För ett företag som Hermibil kan en egen gasmack innebära att man är tidigt ute på en ny, miljödriven marknad vilket förstås är bra för affärerna, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Växjös nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Växjö kommun fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Växjö bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot100 i kommunal ägo.

Två mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Två mackar i Växjö bör uppnås till år 2012, vilket kan ske om både Hermibils och kommunens planer förverkligas.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Växjö bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden vid inköp.

 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 

Energikontor Sydost och Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner lanserade i höstas biogasupprop, med krav på minst en gasmack per kommun. Gröna Bilister stödjer uppropet som alltså nu kan komma att förverkligas i Växjö.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Växjös och Hermibils biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......