11/1: Gröna Bilister: Bädda för biogasboom, Gotland!

Biogasinvigningen på Gotland är försenad tre månader och sker enligt de nya planerna den 15 maj. Gröna Bilister godtar förseningen och uppmanar kommunen att bädda för biogasboom, med fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

I år ska Gotlands kommun köpa biogas motsvarande 150 000 liter bensin av Biogas Gotland AB, nästa år motsvarande 200 000 liter och därefter mer för varje år som går i sex år. Biogasen ska användas i fyra stadsbussar, främst inom Visby, samt i en successivt ökande andel av  kommunens leasingbilar. Idag har kommunen inga gasbilar alls.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi kommunen att se till att de har gasbilar redan till invigningen, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogasen utvinns ur reningsverkets rötslam i Visby och ur en kommande produktionsanläggning i Alva. Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Gotlands biogassatsning.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Gotlands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Gotland fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Gotland bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot100 kommunalt leasade. 

Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar på Gotland bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar. 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Gotland bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden. 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Gotlands biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Det har varit många turer kring Gotlands biogassatsning och ett tag var det osäkert om det alls skulle bli någon biogasproduktion på ön. Gröna Bilister är glada och lättade att den nu blir av och ser den tre månaders försening som en bagatell i sammanhanget.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......