20/2: Sekab lämnar etanolproduktion – tungt ansvar på bensinbolagen

Sekab avvecklar försäljningen av E85, säljer sina anläggningar i Tanzania och i Polen och drar ner forskningen på cellulosabaserad etanol. Beskedet tas emot med stor sorg från Gröna Bilister. Skulden ligger delvis hos oljebolagen som vägrar att betala extra för Sekabs etanol som kommer från oberoende verifierad produktion. Nu måste bensinbolagen ta ansvar för att de fortsatt ställer höga krav på hållbar etanol. Sekab har stått för cirka 90 procent av den svenska marknaden för E85.

- Sekabs resa har varit turbulent och vi har länge varit oroade att det skulle ta slut alltför snabbt. Men det är sådana entreprenörer som skapar utveckling. Nu är det viktigt att regeringen snabbt säkerställer att den kompetens Sekab byggt upp när det gäller hållbar etanol tas tillvara, och att bensinbolagen tydligt markerar att de också framgent ställer minst de krav på hållbarhet som Sekab tagit fram, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister poängterar att Sekabs neddragningar inte har någon egentlig betydelse för omställningen från fossil bensin och diesel till förnybara bränslen, där etanol E85 dominerat marknaden.

En av orsakerna till att Sekab nu lämnar etanolimport är att de svenska bensinbolagen inte längre betalar en tioöring extra för att den hållbara etanol som Sekab tog fram hösten 2008.

- Inte en enda av de 1300 E85-mackarna var Sekabs. Bensinbolagens etanolförsäljning fortsätter, etanolbilarna håller ställningarna på marknaden trots en tillfälligt helt felaktig prisbild, och såväl svensk nationell politik som EU:s biobränsledirektiv ger rätt producerad etanol en viktig del i omställningen till hållbar bilism.

Gröna Bilister har konsekvent bedömt tropisk etanol från sockerrör (Brasilien) som den klimatsmartaste etanolformen på marknaden, i linje med bl.a. EU-kommissionen och Naturvårdsverket. Liksom bl.a. Kooperation Utan Gränser och Naturskyddsföreningen, bedömer man också att rätt utformad etanolproduktion kan bidra till fattigdomsbekämpning i södra Afrika, där majoriteten av de fattiga är bönder. Dessa länders beroende av dyr importerad olja kan också minska om de får en inhemsk biobränsleproduktion, med bl.a. sockerrörsetanol och jatrophadiesel.

- Utan att i detalj kunna bedöma Sekabs planer på etanolproduktion i Tanzania och Moçambique, står det ändå klart att huvudinriktningen var riktig. Nu faller ansvaret tungt på bensinbolag och andra etanolproducenter att säkerställa att bränslet i en framtid kan komma från de länder där produktionen kan göra störst nytta, säger Jakob Lagercrantz.


För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......