21/1: Etanol E85 minskar 70 % under hösten - Gröna Bilister manar borgerliga riksdagsledamöter agera

Försäljningen av etanol E85 minskade med cirka 70 procent mellan september och december 2008. Gröna Bilister skriver nu ett skarpt kritiskt, kortfattat öppet brev till alla borgerliga riksdagsledamöter, med målet att säkerställa att det är billigare att tanka etanol än bensin.

I september 2008 såldes 28 100 m3 etanol E85 i Sverige medan det i december endast såldes ca 8 300 m3. Nedgången förklaras huvudsakligen av att det varit cirka två kronor dyrare per mil att köra på etanol än på bensin. Om minskningen med 20 000 m3 etanol helt motsvaras av en ökad bensinanvändning, har utsläppen av fossil koldioxid ökat med närmare 30 000 ton, enbart i december, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets siffror för bränslens klimatpåverkan.
 
- På fyra månader kan en dåligt reglerad marknad underminera tolv års miljöarbete. Politiker har ett stort ansvar att se till att det inte är lönsamt att agera klimatvidrigt, men vi ser bara trötta, handlingsförlamade politiker som passivt låter tiden gå. Också bränslebolagen borde ta miljöansvar, men har inte lyft ett finger för att omfördela vinsterna mellan gungor och karuseller så att etanolen kan bli billigare och bensinen något dyrare, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.
 
- I klimatberedningen var alla riksdagens sju partier överens om att beskattningen av bensin måste höjas. Om politisk enighet kunde omsättas i politiska beslut, skulle dagens orimliga prisbild på E85 jämfört med bensin snabbt vara historia. Det går också att sänka momsen på E85, men det är krångligare och tar längre tid eftersom det måste godkännas av EU, säger Jakob Lagercrantz.
 
Gröna Bilister skickar nu ett rekordkort öppet brev till de borgerliga riksdagsledamöterna:
 
”Försäljningen av etanol E85 minskade med cirka 70 procent från september till och med december 2008. Det strider helt mot Sveriges klimatmål, den av alla partier accepterade principen att förorenaren ska betala och budgetpropositionens mål att ”användningen av biodrivmedel ska kunna öka snabbt och till lägre kostnader”. Den minskade miljöbränsleförsäljningen hotar den svenska miljöbilsboomen, och därigenom stora satsningar inom svensk industri, inte minst fordonsindustrin. När tänker du agera? Kontakta mig gärna för förslag om hur vi kan rätta till detta pågående fiasko.”
 
Gröna Bilister underkänner resonemang om att E85 med nödvändighet är rekorddyrt nu på grund av en höjd andel bensin och stigande dollarpris.
 
- Dollarn sjönk månad för månad under lång tid utan att etanolpriset sjönk, men när den steg höjde de omedelbart priset. Vinteretanolens högre andel bensin motsvarar högst trettio öre av bensinbolagens höjning på nittio öre, lika mycket och precis samtidigt. Därför har vi bett Konkurrensverket att granska detta och lanserat ett upprop för att kanalisera allmänhetens ilska över uppochnedvända spelregler, säger Jakob Lagercrantz.

 
Se en historik över priset på E85 på http://www.tanka.se/prishistorik.html, se den aktuella prisutvecklingen på etanol på http://ethanol-news.newslib.com/story/6938-29773/, se dollarkursens utveckling på www.forex.se, se Gröna Bilisters brev till Konkurrensverket på http://www.gronabilister.se/1039 .
 
 
FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, kansli 018-320 220.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......