8/12: Gröna Bilister första organisationen att erhålla ”Climate Neutral by Tricorona”-certifieringen

Tricorona lanserar idag ett certifieringsprogram för företag och organisationer som siktar på att bli klimatneutrala, baserat på minskningar i organisationens egen verksamhet i kombination med kompensering från Tricoronas FN-godkända CDM-projekt inom förnybar energi, under Kyotoprotokollet.

”Under åren har vi hjälpt många företag hantera sin klimatpåverkan, genom en kombination av egna minskningsåtgärder och klimatkompensering från externa projekt,” säger Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner. ”Nu erbjuder vi en certifiering för att de företag som kommit längst ska få ett kvitto på sitt klimatarbete samt lyftas fram som föredömen.”

Först ut att erhålla certifieringen är den ideella organisationen Gröna Bilister. Organisationens verksamhet är fullt ut klimatkompenserad och certifierad som Climate Neutral by Tricorona från verksamhetsåret 2008.

”Vår verksamhetsidé är att minska trafikens klimatpåverkan, och vi vill själva föregå med gott exempel. Tricoronas modell gör det lätt för oss att få koll på våra utsläpp och minska dem, varpå vi kompenserar de kvarvarande utsläppen,” säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

För att en organisation ska bli certifierad som ”Climate Neutral by Tricorona” ställer Tricorona tre krav. Organisationen måste:

- genomgå en klimatrevision för att kvantifiera utsläppen som orsakas av verksamheten
- införa en klimatåtgärdsplan för att minska de egna utsläppen
- kompensera de utsläpp som finns kvar med FN-certifierade CDM-projekt.

För mer information, kontakta: Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner, på 08-505 88 559, eller Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister, 0708-173 808.

Se även www.tricorona.se och www.gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......