15/11: Äntligen klarnar det om framtida miljöbilsstimulans!

Gröna Bilister: Befrielse från fordonsskatt i tre-fem år, höjd skatt på bilar med höga utsläpp, försäljningsstopp för nya fossilbränslebilar 2015 och användningsstopp år 2025. Så vill Centern fortsätta omställningen till grönare bilism. Gröna Bilister är huvudsakligen positiva, men uppmanar till teknikneutralitet, vill påskynda arbetet med nästa miljöbilsdefinition och varnar för ett glapp när miljöbilspremien tar slut.

- Hinner ni? Det är vår viktigaste fråga till regeringen, som äntligen börjar formulera den framtida miljöbilsstimulansen. Ett glapp på ett halvår eller mer efter miljöbilspremiens snabbavveckling är precis den förvirring och osäkerhet den redan skakiga marknaden inte behöver, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister är positiva till kombinationen av belöning i form av skattebefrielse på de miljöbästa bilarna och höjd beskattning på de sämsta, eftersom det kan vara kostnadsneutralt för statskassan.

- Regeringen blev rädd när miljöbilspremien ställde om marknaden rekordsnabbt, eftersom den då grävde rätt djupa håll i statskassan. Därför är det viktigt att nästa satsning kan göras mer kostnadsneutral för staten, säger Jakob Lagercrantz.

Skattebefrielse för alla miljöbilar är dock inte optimalt, anger Gröna Bilister.

-  Fordonsskatten utgår redan från bilens klimatpåverkan, så en skattebefrielse gynnar de miljöbilar som har relativt hög miljöpåverkan mest, vilket ju är helt bakvänt. Väljer man en liten biogasbil med tio gram fossil koldioxid per kilometer ska man ha större belöning än om man tar en diesel som släpper ut 120 gram, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som uppmanar regeringen att titta närmare på det framgångsrika franska bonus-malus-systemet (se nedan).

Gröna Bilister uppmanar samtidigt regeringen att kalla till sig marknadens alla parter för att i god tid arbeta fram nästa miljöbilsdefinition, som bör innehålla en klar skärpning av vad som är en miljöbil.

- När EU snart kräver att genomsnittsbilen max ska få släppa ut 130 gram koldioxid per kilometer, är det uppenbart att 120 gram är en alltför snäll gräns för vad som är en miljöbil. Också gränsen för etanol- och gasbilars utsläpp behöver skärpas, och Saab och Volvo får inse att deras stora modeller sörplar i sig för mycket etanol för att kunna kvala in. De har inte gjort sin hemläxa och vet om det, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

 
Trolig framtida miljöbilspolitik:

1 januari 2009: Trängselavgiftsundantaget avvecklas stegvis
31 juni 2009: Miljöbilspremien avvecklas
1 juli 2009 eller 1 jan 2010 eller 1 jan 2011: Fordonsskattebefrielse för miljöbilar i tre-fem år, höjd skatt på bilar med höga utsläpp. Särskild stimulans för laddhybrider och elbilar.
2012: Nya bilar får i genomsnitt högst släppa ut 130 gram CO2/km, räknat för hela EU och per märke, med ”rabatt” för bilar med förnybara drivmedel.
2015: Försäljningsstopp för fossilbränslebilar (C och Kd driver)
2020: Tak för nya bilars utsläpp på 95 g CO2/km (Moderaterna)
2025: Användarstopp för fossilbränslebilar (C driver)


Frankrikes bonus-malus-system: 

0 g CO2 (elbilar):                 5 000 Euro
Under 100 g:                       1 000 Euro  rabatt (bonus)
101-120:                             700 Euro  rabatt
121-130:                             200 Euro  rabatt
131-160:                             Varken rabatt eller påslag
161-165:                             200 Euro påslag (malus)
166-200:                             750 Euro
201-250:                             1 600 Euro 
Över 250 g:                         2 600 Euro  (supermalus)


 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz 0708-173 808 eller Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......