13/11: Gröna Bilister gratulerar Fordonsgas Sverige AB till första Svanenmärkta bränslet

Fordonsgas Sverige, med 27 tankställen i Västsverige, har som första bolag Svanenmärkt sitt bränsle. Gröna Bilister är positiva och uppmanar andra aktörer att ta efter, samtidigt som Svanen uppmanas att successivt skärpa sina kriterier.

Den nordiska Svanenmärkningen omfattar nu också fordonsbränsle, med krav på:

  • att minimera utsläppen av växthusgaser
  • låg energianvändning när bränslet framställs
  • stor andel förnybart bränsle
  • minimal hälsopåverkan
  • certifierad hållbar och spårbar odling
  • att bränslet är framtaget under bra sociala och arbetsmässiga förhållanden  

- Äntligen har vi fått en oberoende miljömärkning av drivmedel med hänsyn till både produktionsfaktorer och miljöpåverkan vid användning. Det är ett utmärkt verktyg i arbetet mot minskad fossilbränsleanvändning, genom att miljökraven kombineras med en omfattande och dokumenterad granskning av produktens livscykel.  Det säkerställer framtida trovärdighet och minimerar utrymmet för ogrundad kritik och ifrågasättande, säger Christoffer Widegren, fordonsgasexpert i Gröna Bilisters styrelse.

Svanenmärkningens gränsvärden för klimatpåverkan stänger ute renodlade fossila drivmedelsalternativ, energieffektivitetskravet säkerställer effektivitet i produktionen, produktionskraven fordrar spårbarhet och kräver såväl hållbar produktion som goda villkor för arbetskraften. Slutligen får produkten inte generera högre värden av några hälsoskadliga ämnen än vad som uppstår vid drift av konventionella drivmedel.

- Svanenmärkningen är en milstolpe i arbetet med etableringen av mer klimatvänliga drivmedel på marknaden och Fordonsgas Sverige visar vägen för flera aktörer. I ett nästa steg vill vi skärpa kraven på andel biogas i fordonsgasen, så att den som tankar Svanenmärkt fordonsgas kan vara säker på att bidra till ett allt klimatbättre bränsle, säger Christoffer Widegren.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Christoffer Widegren, 070 226 06 55 (presskontakt Mattias Goldmann 070 309 00 45).

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......