4/11: Etanolen dyrare per mil än bensinen – Gröna Bilister begär granskning av Konkurrensverket

95-oktanig bensin kostar 11,19 kr/l, E85 kostar 9,59 kr/l, vilket inräknat merförbrukningen på 30 procent ger ett "bensinliterpris" på 12,47. Man tjänar alltså en dryg krona milen på att köra sin etanolbil på bensin. Gröna Bilister begär att Konkurrensverket granskar bensinbolagens prissättning och uppmanar regeringen att ingripa för billigare biobränslen.

Bensinbolagen har i dagarna höjt etanolpriset med 90 öre per liter med motiveringen att vinterkvaliteten av etanol innehåller 10 procentenheter mer bensin. Men prishöjningen är omotiverat stor; en deciliter bensin kostar bara cirka 30 öre mer än en deciliter etanol. Dessutom har bensinbolagen inte sänkt etanolpriset sedan i oktober, trots att bensinen, som utgör 15-25 procent av etanolen, blivit betydligt billigare.

– Vi har en rekordsnabb omställning till grönare bilism, men det gör ingen nytta om etanolbilarna går på bensin. Därför är det djupt bekymmersamt att bensinbolagen höjer etanolpriset långt bortom vad som är sakligt grundat. Eftersom E85 delvis är bensin, är det ett kartelliknande beteende att inget bolag sänkt priset när bensinen blivit billigare, och att alla nu höjer lika mycket. Det vill vi att Konkurrensverket granskar, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också kritiska till omställningen till vinterkvalitet för etanol E85, som innehåller 25-30 procent bensin och i praktiken är "E75".

– Ner till femton minusgrader är det inga problem att starta på vanlig E85. Kallare än så har vi knappast någonstans alls i Sverige idag och i stora delar av landet blir det kanske inte alls så kallt i vinter. Dessutom har alla etanolbilar motorvärmare som standard, så de flesta drabbas av vinteretanolens högre pris och sämre klimategenskaper utan att någonsin behöva de vargavinteregenskaper den motiveras med.

Gröna Bilister uppmanar nu regeringen att skyndsamt se över om det finns konkurrensproblem gällande prissättningen på biobränslen. Betalar gröna bilister i Sverige ett för högt pris för etanolen?

– Alla satsningar på miljöbilar har varit miljömässigt motiverade och därför är det inte rimligt att regeringen sitter still när bensinbolagen går så hårt åt etanolen. Regeringen bör skyndsamt förbättra biobränslenas konkurrenskraft, genom den skattehöjning på fossila drivmedel som klimatberedningen föreslår eller genom sänkt moms eller momsbefrielse för etanolen.

Gröna Bilister uppmanar landets etanolbilist att fortsätta tanka E85 trots det höjda priset, utifrån den tydliga miljövinst etanolen ger och utifrån att åtskilliga av dagens Flexifuelbilar går bäst på etanol.

 

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808 (presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).Se även www.gronabilister.se. Brevet till Konkurrensverket återfinns nedan.

 

Uppsala och Alingsås, den 4 november 2008 

Till
Konkurrensverket

Begäran om kartellgranskning: Bensinbolagens prissättning av E85

95-oktanig bensin kostar idag 11,19 kr/l, cirka 2,70 kronor billigare per liter än under sensommaren. Etanol E85 kostar idag 9,59 kr/l, 90 öre dyrare per liter än tidigare under hösten. Priserna är hämtade från branschorganet SPI:s webbplats, kompletterat med Statoils prissättning och motsvaras i stort sett på öret av OKQ8 och Shell, som också samtliga den 1 november genomförde den omfattande prishöjningen av E85 enligt ovan.

Bensinbolagen anger att införandet av vinterkvalitet av E85, kombinerat med en dyrare dollar, motiverar den stora prishöjningen på etanol. Vi ifrågasätter detta utifrån att:

Vinteretanol innehåller ca 25 % bensin mot "normaletanols" ca 15 % (därav beteckningen "E85"). 10 procentenheter mer bensin, en deciliter per liter, ger en merkostnad på cirka 30 öre (ca 1,10 kr för bensinen, avdrag för ca 80 öre för etanolen), dvs bensinbolagen tar ut cirka tre gånger den faktiska prishöjningen.

Den kraftiga sänkningen av bensinpriset bör, om marknaden fungerar, få genomslag på E85-priset; 2,70 kr billigare per liter motsvarar ca 40 öre/liter E85 utifrån bensinandelen på 15 %. Trots detta har priset på E85 inte alls sänkts under hösten.

Bensinbolagen har inte tidigare kompenserat en allt billigare dollar med sänkt etanolpris; dollarn hade i mars 2007 nästan samma värdes om idag för att därefter kraftigt falla utan att priset på E85 sänktes.

Etanolpriset har inte stigit utan tvärtom sjunkit på världsmarknaden (se http://ethanolmarket.aghost.net/index.cfm?show=62&subtype=25)

 

Vi behöver knappast påminna Konkurrensverket om att bensinbolagen tidigare dömts för priskartell (http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____1353.aspx). Inte heller behöver vi påminna myndigheten om den bristfälliga konkurrens, med fyra dominerande aktörer på marknaden (OKQ8, Statoil-Hydro-Jet, Preem och Shell, se sammanställning på http://www.spi.se/fsg.asp?cboFromYr=2008&cboToYr=2008&cboCompany=<Alla>&cboCategory=<Alla>). Däremot kan verket eventuellt ha glädje av en fördjupad kunskap om marknaden för E85, som större mackar genom den så kallade "pumplagen" i praktiken är ålagda att tillhandahålla. Mindre mackar är undantagna från lagstiftningen och då de mindre mackarna oftare ägs av mindre bolag, är de fyra större bolagens dominans än mer eftertrycklig för E85 än för bensin.

Vi emotser Konkurrensverkets utlåtande och bistår gärna med kompletterade information.

Jakob Lagercrantz                 Maria Gardfjell

Ordförande                            Styrelseledamot, ansvarig konsumentfrågor

Gröna Bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......