10/3: Gröna Bilister anställer ny verksamhetsledare

Från och med mars arbetar Cecilia Carlqvist heltid hos Gröna Bilister. Cecilia har varit engagerad i miljöfrågor sedan barnsben. Miljöintresset har hon senare kompletterat med en omfattande högskoleutbildning i naturresurs- och företagsekonomi. Professionellt har hon erfarenheter från en rad sektorer inom miljösverige.

- Intresset och medvetenheten kring trafikens miljöeffekter har under de senaste åren vuxit kraftigt i samhället. Det har också fört med sig möjligheter för Gröna Bilister att utvecklas från en liten ideell miljöorganisation med kontor i ordförandes bostad till en stabil verksamhet med flera anställda. Ur detta har behovet av en anställd verksamhetsledare sprungit, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Cecilia har studerat ekonomiprogrammet med naturresursinriktning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har också läst en magisterkurs i Miljö och hållbart företagande vid Stockholms universitet samt ett år vid Miljökommunikation och ekonomiprogrammet i Gävle.

- Först och främst vill jag att dagens transportsystem ska bli mer hållbart och att de fossila bränslena ersätts med mer uthålliga bränslen, säger Cecilia Carlqvist. Jag vill även underlätta för människor att utnyttja kollektivtrafiken. Bland annat skulle jag vilja att det vore möjligt att starta med cykel på landsbygden och därefter ta med sig cykeln på bussen eller tåget in till staden utan svårigheter.

Bland Cecilias yrkeserfarenheter kan nämnas tjänster som miljösamordnare inom Landstinget i Sörmland, assistent åt miljöchefen hos Swedbanks miljöstab och nu närmast konsult vid företaget WSP Environmental.

- Jag skulle vilja se en kraftig utbyggnad av biogas runt om i Sverige och tror att Gröna Bilister mycket väl kan vara en pådrivande aktör inom detta område.

Cecilia kommer att fungera som föreningens ansikte utåt. Hon ska också leda en del av de projekt som föreningen redan driver samt initiera nya.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister: 0708-173 808

Gröna Bilister kommer att vara på Energitinget den 11 mars from med klockan 10.00. Kontakta oss gärna för en träff.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......